Lyhyt analyysi alumiiniin liittyvien tuotteiden tuonnista ja viennistä maassani heinäkuussa 2022

Tullihallinnon tietojen mukaan kotimaani alumiiniin liittyvissä tuotteissa on tapahtunut muutoksia mm alumiiniprofiilit ikkunoihin ja oviin,alumiiniset ekstruusioprofiilit, aalumiininen aurinkopaneelikehysja niin edelleen tuonti ja vienti heinäkuussa olivat seuraavat: bauksiitin tuonti lisääntyi;alumiinioksidin vienti laski;alumiiniromun tuonti jatkoi kasvuaan;primaarialumiinin tuonti ja vienti kasvoivat kuukausitasolla;alumiiniseosten vienti kasvoi kuukausittain;alumiini Puun vienti säilyi korkealla tasolla;alumiinituotteiden vienti jatkoi kasvuaan seitsemässä suhteessa.

1. Bauksiitin tuonti kasvoi kuukausittain.Heinäkuussa kotimaani tuotiin 10,59 miljoonaa tonnia bauksiittia, mikä on 12,5 prosentin kuukausikasvu ja 14,4 prosentin vuosikasvu.Niiden joukossa tuonti Guineasta oli 5,94 miljoonaa tonnia, mikä on 3,3 % enemmän kuin kuukaudessa ja 35,7 % vuodessa;tuonti Australiasta oli 3,15 miljoonaa tonnia, kasvua kuukaudessa 29,1 % ja laskua 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna;tuonti Indonesiasta oli 1,45 miljoonaa tonnia, kasvua 38,8 % edelliseen vuoteen verrattuna, 10,8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi-heinäkuussa kotimaani toi yhteensä 75,81 miljoonaa tonnia bauksiittia, mikä on 17,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

2. Alumiinioksidin vienti laski kuukausitasolla, kun taas tuonti elpyi.Venäjän viennin jyrkän laskun vaikutuksesta maani alumiinioksidin vienti laski heinäkuun korkealta tasolta. Vienti oli 37 000 tonnia, mikä on 80,6 % vähemmän kuin kuukausi ja 28,6 % vuodentakaisesta.tuonti oli 158 000 tonnia, kasvua 14,1 % kuukaudessa ja 70,0 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammikuusta heinäkuuhun maani vei yhteensä 603 000 tonnia alumiinioksidia, mikä on 549,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin;kumulatiivinen tuonti 1,013 miljoonaa tonnia, mikä on 47,7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

3. Alumiiniromun tuonti jatkoi kasvuaan.Alumiiniromuraaka-aineiden jatkuvien standardien ansiosta kotimaani alumiiniromun tuontikanavat ovat avoimempia.Heinäkuussa kotimaani alumiiniromun tuonti jatkoi kasvuaan. Tuonnin määrä oli 150 000 tonnia kuukaudessa, mikä on 20,3 prosentin kasvua kuukaudessa ja 166,1 prosentin vuosikasvua.

Tammi-heinäkuussa kotimaani toi yhteensä 779 000 tonnia alumiiniromua, mikä on 68,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

4. Primaarialumiinin tuonti ja vienti kasvoivat kuukausitasolla.Heinäkuussa Shanghai-Lontoo-suhde pysyi korkealla tasolla, primaarialumiinin tuonti kasvoi merkittävästi kuukausitasolla ja vienti pysyi alhaisena.Tuossa kuussa primaarialumiinin vienti oli 8 000 tonnia, kasvua kuukaudessa 14,6 % ja vuosikasvua 1 669,9 %.Niistä 7 000 tonnia vietiin ”logistiikkatavaroiden erityisillä tullivalvonta-alueilla” kaupalla, mikä on 31,8 % kasvua edellisen kuukauden 5 000 tonniin verrattuna;tuonti oli 51 000 tonnia.tonnia, kasvua 79,1 % kuukaudessa ja laskua 72,0 % vuoden takaisesta.

Kotimaani vei tammikuusta heinäkuuhun yhteensä 184 000 tonnia primaarialumiinia, mikä on 4 243 % enemmän kuin vuotta aiemmin;kumulatiivinen tuonti 248 000 tonnia, mikä on 73,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

5. Alumiiniseoksen vienti kasvoi kuukausittain, kun taas tuonti väheni.Heinäkuussa kotimaani alumiiniseosten vienti oli 26 000 tonnia, mikä on 49,9 prosentin kuukausikasvu ja 179,0 prosentin vuosikasvu;tuonti oli 103 000 tonnia, laskua 13,0 % ja vuosikasvua 17,0 %.

Kotimaani vei tammikuusta heinäkuuhun yhteensä 126 000 tonnia alumiiniseoksia, mikä on 35,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin;tuontia yhteensä 771 000 tonnia, kasvua edellisvuoteen oli 34,4 %.

6. Alumiinin vienti on edelleen korkea.Heinäkuussa kotimaani alumiinivienti pysyi korkealla tasolla, mikä johtui pääasiassa jatkojalostusteollisuuden tuotannon elpymisestä ulkomailla, mikä johti alumiinin kulutuksen kasvuun.Euroopan energiakriisi vaikutti jossain määrin ulkomaisen alumiinituotannon raaka-aineiden saantiin, ja myös vientitulojen kasvu edisti alumiinia.Puun vientimäärä jatkoi kasvuaan.Heinäkuussa kotimaani vei 616 000 tonnia alumiinituotteita, mikä asetti uuden kuukausittaisen vientimäärän, 6,0 prosentin kasvun kuukaudessa ja 34,8 prosentin vuosikasvua.josta alumiinilevyjen ja -nauhojen vienti oli 364 000 tonnia, kasvua kuukaudessa 6,7 ​​%, kasvua 38,6 % edelliseen vuoteen verrattuna;alumiinifolion vienti 14,3 10 000 tonnia, kasvua 0,6 % kuukaudessa ja 47,7 % vuotta aiemmasta.

Tammi-heinäkuussa kotimaani alumiinin vienti oli 3,831 miljoonaa tonnia, mikä on 29,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

7. Alumiinituotteiden vienti jatkoi kasvuaan.Tämän vuoden alusta ulkomaisten terminaalien ja alumiinituotteiden kysyntä on jatkanut kasvuaan, mikä on johtanut kotimaani alumiinituotteiden viennin jatkuvaan kasvuun yhdessä kuukaudessa;Ulkomaisen päätetuoteteollisuuden tuotannon asteittaisen elpymisen vuoksi kotimaani alumiinituotteiden kysyntä on kuitenkin laskenut, joten vientimäärät eivät useimpina kuukausina ole yhtä hyvät kuin edellisenä vuonna.tasolla samaan aikaan.Heinäkuussa kotimaani vei 256 000 tonnia alumiinituotteita, mikä on 5,2 prosentin kasvu kuukaudessa ja 5,8 prosentin vuosikasvu.

Kotimaani vei tammikuusta heinäkuuhun yhteensä 1,567 miljoonaa tonnia alumiinituotteita, mikä on 2,9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja lasku kaventui 1,4 prosenttiyksikköä.

asdad1


Postitusaika: 25.8.2022